Vår garanti:

 8 år på  alt arbeide.

 

 

 

 

Forsikring:

Vi er dekket av byggmester/bygningsentreprenør ansvarsforsikring.